آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )
.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،بمناسبت فرا رسیدن بیست وشمشمین سالگرد ارتحال ملکوتی حضرت امام خمینی (ره)جلسه ستاد ارتحال شهرستان اراک وگرامیداشت سالروزحماسه خونین پانزده خردادبه ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسرهنگ رضایی فرمانده ناحیه مقاومت بسیج اراک،حجت الاسلام هاشمی رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان و جمعی ازمدیران ادارات،شرکتهاو سازمانهای شهرستان صبح امروز در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک نشست تخصصی آموزشی اعضای کارگروه انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستای استان مرکزی ساعت 9 صبح امروزدر محل سالن شهدای محراب فرمانداری برگزار گردید.

اولین جلسه شورای توسعه فعالیت قرآنی شهرستان اراک درسالجاری روز دوشنبه مورخ 94/2/28 به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایراعضاء درفرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری ،جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضور مسئولین ادارات و سازمانهای فرهنگی شهرستان وجمعی ازنمایندگان سازمانهای مردنهادساعت 10/30 صبح امروز در محل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،بمناسبت گرامیداشت سی وسومین سالروزحماسه غرورآفرین فتح خرمشهرجلسه ستادسوم خردادشهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورجمعی ازمسئولین دستگاهای فرهنگی شهرستان صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه شورای پشتیبانی سوادآموزی شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضور مسئولین وکارشناسان دستگاههای فرهنگی مرتبط صبح امروز درفرمانداری برگزارو پس ازبحث وتبادل نظر مقررشدبه منظورهماهنگی وارائه راهکارهای مناسب جهت  جمع آوری اطلاعات قشر بی سواد بااستفاده ازظرفیت های فرهنگی وتبلیغی سازمانها وادارات شهرستان بویژه صداوسیمادراطلاع رسانی به مردم استفاده گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه ساماندهی طرح گردشگری منطقه گردو ی اراک به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضوردستگاههای اجرایی متولی روزدوشنبه 94/2/21درمحل فرمانداری برگزاروهماهنگی های لازم

 

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه ساماندهی کشتارگاه دام اراک به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضوردستگاههای اجرایی ذیربط ساعت11 روزدوشنبه 94/2/21درمحل فرمانداری برگزارودرخصوص پیگیری مصوبات جلسات قبل درراستای رفع برخی نواقص ومشکلات کشتارگاه که توسط دستگاههای مرتبط تعهدوعملیاتی شده بودقدردانی شدومقررگردیدباقیمانده کمبودهاونواقص براساس وظایف سازمانی دستگاههای حاضردرجلسه درمدت زمان مشخص پیگیری واجرایی گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مدیرکل سازمان تبلیغات اسلامی استان مرکزی صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردیدارودرخصوص مسائل فرهنگی شهرستان بحث وتبادل نظر شد.

دراین نشست حجت الاسلام قربانپورمدیرکل سازمان اعلام کرد اداره تبلیغات اسلامی شهرستان اراک باکدمشخص سازمانی تصویب ورئیس آن نیزانتصاب شده که درآینده نزدیک این اداره درساختمانی جدید افتتاح وفعالیت خودرا آغازخواهدکرد لازم بذکر است مسئولیت اداره شهرستانی این سازمان تاحالاتوسط یکی ازمعاونت های اداره کل انجام می شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مهدوی رئیس صندوق کارآفرینی امید استان به همراه رئیس صندوق شهرستان اراک امروزدوشنبه94/2/22 با دکتر حسین بختیاری درفرمانداری دیدار وپیرامون حوزه فعالیت این صندوق درعرصه های حمایت ازتوسعه کسب وکارهای خردوکوچک،کمک به توسعه فروش وخدمات پس ازفروش برندهای معتبر داخلی وایجادزنجیرههای تولید کالا وخدمات درسطح خرد،افزایش سطح عمومی اشتغال پایدارازطریق توسعه کسب وکارهای خردوکوچک،ساماندهی وتقویت توان بازار یابی و...گزارشی ارائه نمودند

دراین نشست فرمانداراراک گفت: تخصیص سهم اعتبارات شهرستان اراک بایستی براساس سرانه جمعیت این شهرستان باشدومتقاضیان دریافت تسهیلات جهت ایجاد اشتغال براساس طرح وبرنامه ارائه شده متقاضی که ازطریق صندوق موردتائید قرارگرفته نظارت شودتادرهمان رشته مصوب سرمایه گذاری واجراگردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مسئول کمیته اطلاع رسانی انجمن معتادان گمنام شهرستان اراک صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردیدارودرخصوص فعالیتهای وبرگزاری جلسات وبرنامه انجمن درخصوص بهبودی افرادمبتلاگزارشی ارائه ودرخواست همکاری وحمایت هرچه بیشتر دستگاهای ذیربط(بهزیستی،مرکزبهداشت،شهرداری و...)شد.دراین دیدارفرماندارضمن تقدیرازتلاشهای دست اندرکاران انجمن درجهت بهبودی ونجات افراداز دام اعتیاد،قول مساعد جهت همکاری وهماهنگی دستگاهای مرتبط شهرستان پیرامون انتظارات وموارد مطرح شده رااعلام نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،حقدای رئیس اداره ورزش وجوانان شهرستان اراک صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردیدارودرخصوص پروژه های پیشنهادی اداره ورزش وجوانان شهرستان درسال1394 بحث وتبادل نظرنمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،حمیدی رئیس هیئت های مذهیی شهرستان اراک صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردیدارودرخصوص فعالیتهای انجام شدوبرنامه های فرهنگی پیش بینی شده درمناسبتهای مذهبی وملی توسط هیئت هادرسالجاری مطرح ودرخواست حمایت وهمکاری بیشترازسازمانهاودستگاههای فرهنگی شهرستان جهت برگزاری مراسمات وبرنامه های بااین هیئت هاشد دراین نشت فرماندارقول همکاری ومساعدت جهت حضور نماینده ای ازطرف هیات مذهبی درجلسات فرهنگی شهرستان وهمچنین استفاده ازتوانمندهای آنهارادادند.

جناب آقای مهندس حشمت اله عباسی

مدیر محترم امور آب و فاضلاب اراک

بدینوسیله از تلاش صادقانه و مشارکت فعال جنابعالی و همکارانتان در زمینه پیشبرد اهداف و برنامه های صنعت آب و فاضلاب و کسب رتبه برتر آن امور در سطح کشور در سال 93 تقدیر و تشکر می نماید.

امید است در سالی که مزین به نام (( همدلی و همزبانی دولت و ملت)) میباشد ، منشا خدمات بیش از پیش به مردم شریف  کشورمان باشید.

از خداوند متعال ، سلامتی و توفیق روز افزونتان را خواستارم.

 

                                                                                                                   حمید چت چیان

                                                                                                                      وزیرنیرو

                                                                                                             

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مدیر آب وفاضلاب شهری شهرستان اراک به همراه سرپرستان منطقه 2و1آب وفاضلاب شهری اراک صبح امروز با دکتر حسین بختیاری درفرمانداری دیدار کردند.

دراین نشست دکتربختیاری برفرهنگ سازی واطلاع رسانی توسط دستگاهای مربوطه جهت استفاده بهینه وکم کردن سرانه مصرف خانواده هاازآب تاکیدوبرحفظ ونگهداری شبکه شهری وجلوگیری ازمصرف غیرمجازوبرخوردباافرادکه درحاشیه شهریاسایرنقاط شهربدون مجوزازآب شرب شهری استفاده می کنند برخوردجدی وقانونی گردد.

درادامه مهندس عباسی مدیرآب وفاظلاب شهری گزارشی ازعملکردشرکت درسال1393راارائه واعلام نمود براساس ارزیایی عملکرددفترمرکزی تهران،آب وفاضلاب شهری اراک درسال 93موق به کسب رتبه برتردرسطح کشورشده وازطرف وزیرنیروبااهداءلوح تقدیرازتلاش عباسی تقدیرشده که فرماندارنیزاین موفقیت رابه مدیرآب وفاضلاب وهمکاران ایشان تبرک گفتند دراین  نشست آقایان یاوری وغیاث آبادی بترتیب بعنوان سرپرست منطقه یک ودوآب وفاضلاب اراک معرفی شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه کمیته امنیتی شهرستان اراک ساعت8/30روزدوشنبه94/2/21 به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایراعضاءدر محل فرمانداری تشکیل ودرخصوص برقراری نظم وامنیت ،حقوق شهروندی ومسائل امنیتی شهرستان  بحث وتبادل نظروتصمیاتی پیرامون موارد مطرح شده اتخاذ گردید.

اولین جلسه شورای سالمندان شهرستان اراک ساعت 9 صبح روز یکشنبه مورخ 20/2/94 با حضور مسئولین وکارشناسان شهرداری اراک،مرکز بهداشت،کمیته امداد،تامین اجتماعی،اداره ورزش وجوانان،بهزیستی،بخشداریهای تابعه ومدیران مرکز نگهداری سالمندان ومرکزآلزایمر طلوع در محل فرمانداری برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،مدیر کل ینیاد مسکن انقلاب اسلامی استان مرکزی به همراه رئیس بنیاد مسکن شهرستان صبح امروز با دکتر حسین بختیاری درفرمانداری دیدار ودرخصوص مسائل ومشکلات اجرای طرح هادی درروستاهای شهرستان اراک بحث وتبادل نظرکردند.

مدیرکل بنیاد مسکن استان گفت:هدف این بنیادرضایتمندی مردم ازنظام مقدس اسلامی است ودرراستای این هدف تلاش می کنیم تاباتامل همه دستگاههاوسازمانهای متولی درروستاها(بخشداری؛دهیاری،سازمانهای خدمات رسان)درارائه خدمات طبق ضوابط ومقررات مربوطه درجهت توسعه روستاها رضایتمندی اهالی روستا فراهم گردد.

فرمانداردراین نشست گفت:برای اجرای طرح هادی روستاهاوهمچنین ساخت وسازهابایستی مسئولین محلی بخصوص بخشداریهاودهیاریهاباهماهنگی وهمکاری بنیادمسکن وسایر سازمانهای مربوطه نظارت جدی ومستمربه اجرای طرح هاو پروژهاداشته باشند تامتقاضیان درکوتاهترین زمان خدمات موردنیازرابگیرندوهمچنین دهیاران بانظارت دقیق به ساخت وسازهای روستایی ازساخت وسازهای غیرمجاز جلوگیری نمایند.

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196