آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )
.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتر بختیاری فرماندار وحجت السلام قربان پور مدیر کل سازمان تبلیغات اسلامی استان درنشست صمیمی با اعضاءشورای هیات مذهبی شهرستان اراک صبح امروزدرمحل فرمانداری دیدارودرخصوص برگزاری مراسمات مذهبی ایام سوگواری،جشن هاوبرنامه های کلان فرهنگی بحث وتبادل نظر نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه فرهنگ عمومی شهرستان اراک به ریاست دکتر یختیاری فرمانداروباحضور سایرمسئولین ونمایندگان دستگاههای فرهنگی شهرستان صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه  بررسی مشکلات واحدهای تولیدی وصنعتی شهرستان اراک به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضورنمایندگان استانداری،سازمان صنعت معدن تجارت،نمایندگان چهار شرکت مشکل دارصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزار که پس از بحث وتبادل نظروارائه پیشنهادات وراهکارهایی درجهت رفع موانع ،مشکلات سه واحد تولیدی مرتفع ویک واحدتولیدی جهت مساعدت های لازم به کارگروه استان ارجاع گردید.

جلسه‌ی ستاد احیاءامر به معروف و نهی از منکر شهرستان اراک باحضور دکتر بختیاری فرماندار،حجت الاسلام حسینی پور رئیس ستاد احیاءامربه معروف ونهی ازمنکر شهرستان وسایر آعضاء ستادروزدوشنبه93/11/6/ درمحل فرمانداری برگزارکه پس از بحث وتبادل درخصوص برگزاری دوره آموزشی تذکرلسانی،تعیین جدول زمانبندی جلسات ستاد احیاء شهرستان درسال 1394وتعیین مسئول هماهنگی دبیرخانه ستاد احیاءتصمیماتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشدارمرکزی،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزاروپرونده ارسالی مصوبات شوراها اسلامی بخش مرکزی موردبررسی قرارگرفت

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کارگروه شهرستانی اجرای بند(د)تبصره 11شهرستان اراک به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضورمدیران امورشعب بانکهای کشاورزی،سپه،صادرات،پست بانک،وستگاههای اجرایی بخش کشاورزی شهرستان اراک صبح امروز درمحل فرمانداری تشکیل وپس ازبحث وتبادل نظر مقرگردیدمیزان اعتبار اختصاص یافته جهت بخش کشاورزی ازمحل اعتبار بند(د)تبصره 11 قانون بودجه سال93ازطریق مدیریت بحران استانداری پیگیری وسهم شهرستان درصورت ابلاغ اعتبار مشخص گرددودرصورت تحقق اعتبار جهاد کشاورزی شهرستان،فرمانداری وبانکهای عامل نسبت به شناسایی افراد مشمول آیین نامه اجرای تبصره فوق اقدام نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهری شهرستان اراک باحضورفراهانی معاون سیاسی،اجتماعی،قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مسئول حراست فرمانداری،کارشناس دفتر امور شهری استانداری دبیر کمته انطباق شهرستان روزشنبه در محل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی کلانشهر اراک وشهرساروق موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی،دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک روزچهارشنبه 93/11/1در مصاحبه اختصاصی با خبرنگار روزنامه عطریاس استان مرکزی به سئوالات خبرنگاراین رسانه درخصوص مسائل مشکلات کلانشهراراک ازجمله کمبود امکانات تفریحی ورفاهی ،مبلمان شهری ،اجرای طرح خیابان55متری،مشکلات ترافیکی،ساخت وسازهای خارج ازضوابط و...پاسخ دادندو ازاقدامات وبرنامه ریزهای انجام شده درجهت رفع موانع ومشکلات توسط دستگاهای اجرایی ذیربط راتشریح نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،سومین جلسه کمیته ثبت وقایع شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءروزچهارشنبه 93/11/1درمحل فرمانداری برگزاروپس ازبحث وتبادل نظردرخصوص پیگیری مصوبات جلسه قبل به بررسی ورفع موانع ومشکلات ثبت وقایع حیاتی درسطح شهرستان پرداختند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای اداری شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری وباحضور مسئولین دستگاهای اجرایی شهرستان ساعت11صبح امروزدرمحل سالن شهدای محراب فرمانداری تشکیل شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه شورای اداری بخش ساروق به ریاست دکتر بختیاری وباحضور امام جمعه ساروق،مدیرکل سیاسی وانتخابات استانداری،معاونین فرماندار ،شوراهای اسلامی ودهیاران این بخش،خانواده های معظم شهدا واقشارمختلف بخش وشهر ساروق ساعت 8صبح امروزدرمحل بخشداری برگزارواززحمات 40ماهه ابراهیم رستمی بخشدار اسبق ساروق قدردانی وقدیر امینی مصلح آبادی بعنوان بخشدار جدید بخش ساروق معرفی شد گفتنی است امینی مصلح آبادی، سابقه فعالیت در آموزش و پرورش را دارا می باشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک،دومین نشست ستادارتقاءامنیت اجتماعی-اخلاقی شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورمسئولین دستگاههای مرتیط صبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروگزارشی توسط اداره فرهنگ وارشاد اسلامی،اداره امور زندانها،شهرداری وبهزیستی ارائه کردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دومین همایش شوراهای اسلامی ودهیاران شهرستان اراک باحضور فرماندار،مدیرکل امور اتباع ومهاجرین استانداری،جانشین پلیس مبارزه بامواد مخدرفرماندهی انتظامی استان،رئیس مبارزه باسرقت پلیس آگاهی استان،رئیس دامپزشکی شهرستان اراک،بخشداران،اعضای شوراهای اسلامی روستاها،دهیاران شهرستان صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارشد دراین همایش

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک ،بمناسبت گرامی داشت ایام الله دهه مبارک فجر انقلاب اسلامی جلسه ستاد دهه فجر شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورحجت الاسلام هاشمی مسئول شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی استان ومسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان صبح امروز در محل فرمانداری برگزارشد

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه شورای هماهنگی فرعی مبارزه بامواد مخدر شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری فرمانداروباحضور زیدونددبیر شورای هماهنگی مبارزه بامواد مخدر استان وسایراعضاء ساعت 8/30صبح امروز درمحل فرمانداری برگزارگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشدارمرکزی،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزاروپرونده ارسالی مصوبات شوراها اسلامی بخش مرکزی موردبررسی قرارگرفت که تعداد 4مورد تائید 3موردمغایرت قانونی و4مورد بعلت اشکال درصورت جلسات برگشت داده شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کارگروه تخصصی اجتماعی وفرهنگی شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضور مسئولین ونمایندگان سایردستگاههای عضو کارگروه صبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروپس ازبحث وتبادل نظردرخصوص بررسی مسائل ومشکلات اجتماعی،گزارشی توسط شهرداری اراک درخصوص اجرایی شدن تصمیمات کمیته ساماندهی متکدیان وراه اندازی مرکزی به عنوان اردوگاه به منظور نگهداری وساماندهی متکدیان شهرستان خبر داد ونمایندگان ادارات آموزش وپرورش نواحی2و1 اراک پیرامون نظارت ودقت بیشتربرتوزیع شیر مدارس بویژه مدارس حاشیه شهرمطالبی راعنوان نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک بمناسبت گرامیداشت ایام الله دهه مبارک فجراولین جلسه کمیته بانوان شهرستان اراک باحضور مسئولین امور بانوان دستگاهای اجرایی شهرستان صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196