آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،بمنظور بررسی مسائل ومشکلات روستاها وشهرهای شهرستان جلسه به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورمسئولین آب وفاضلاب روستایی،آب وفاضلاب شهری،بنیادمسکن شهرستان،ثیت واسناد،بخشداران،رئیس شورای اسلامی شهرستان اراک،شهرداروشورای اسلامی داودآبادصبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروپیرامون کمبودآب شرب،اجرای طرح هادی،صدوراسنادمالکیت درشهرهاوروستاهای شهرستان بحث وتبادل نظروجهت مدیریت وساماندهی مواردومشکلات مطرح شده تصمیماتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط فرمانداری،جلسه کمیسیون کارگری شهرستان اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارومشکلات یکی ازشرکتهای تولیدی بزرگ استان به صورت تفصیلی موردبررسی قرارگرفت ومقررشدپرونده این شرکت باقیداولویت درجلسه آتی ستادرفع موانع تولیداستان مطرح تاتصمیمات لازم اتخاذگردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتربختیاری فرمانداربه همراه رئیس بنیاد شهیدوامورایثارگران شهرستان اراک،مدیر امورایثارگران نیروی انتظامی استان صبح امروزباخانواده معظم شهیدگرانقدراحمدگل محمدی دراراک دیدارکردند.

  شهیدوالامقام سربازاحمدگل محمدی درسال1359متولدشدودرسال 1380درتایباددرمبارزه ودرگیری بااشراروقاچاقچیان موادمخدربه درجه رفیع شهادت نائل گردیده.روحش شاد...

تاریخ خبر : 15 / 4 / 1394

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتربختیاری فرمانداربه همراه رئیس بنیاد شهیدوامورایثارگران شهرستان اراک،مدیر امورایثارگران نیروی انتظامی استان صبح امروزباخانواده معظم شهیدگرانقدرمهدی پارسادراراک دیدارکردند.

  شهیدوالامقام سربازمهدی پارسادر سال 1363متولدشدودرسال 1383درایرانشهر-چابهاردرمبارزه ودرگیری بااشراروقاچاقچیان موادمخدر به درجه رفیع شهادت نائل گردیده.روحش شاد...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتربختیاری فرمانداربه همراه رئیس بنیاد شهیدوامورایثارگران شهرستان اراک،مدیر امورایثارگران نیروی انتظامی استان صبح امروزباخانواده معظم شهیدگرانقدرابوالفضل بادرستانی دراراک دیدارکردند.

  شهیدوالامقام بادرستانی در سال 1364متولدشدودرسال 1384درمنطقه کویریزدرمبارزه ودرگیری بااشراروقاچاقچیان موادمخدر به درجه رفیع شهادت نائل گردیده.روحش شاد...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه درخصوص مبارزه وپیشگیری ازشیوع بیماری طاعون درمنطقه هفتاد قله اراک وبیماری گاوی لپی اسکین درشهرداودآبادصبح امروز به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضورمسئولین ونمایندگان دستگاههای اجرایی مرتبط شهرستان درفرمانداری برگزارشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جمشیدی مدیرکل زندانهای استان مرکزی صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردرمحل کار ایشان دیدارودرخصوص مسائل ومشکلات زندانیان،اقدامات انجام شده پیرامون مسائل فرهنگی وتربیتی،آموزشهای فنی وحرفه ای این قشرگزارشی ارائه نمود...

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه هماهنگی وبرنامه ریزی درخصوص ارائه خدمات مناسب به مسافرین وگردشگران تابستان 94درشهرستان اراک صبح امروز به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامورعمرانی فرمانداری وباحضورمسئولین ونمایندگان دستگاههای اجرایی خدمات رسان مرتبط شهرستان درفرمانداری برگزاروپس ازبحث وتبادل نظرپیرامون موضوع دستگاهای اجرای درحوزه فعالیت دستگاه متبوع خودجهت ارائه خدمات به مسافرین وگردشگران اعلام آمادگی نمودندومقررشد جهت رفاه حال مسافران هماهنگی ونظارت لازم به مراکز اسکان مسافران،نظارت برتهیه وتوزیع موادغذایی،آمادگی مراکز بهداشتی ودرمانی وسایرخدمات نظارت وکنترل جدی داشته باشند.

به گزارش روایط عمومی فرمانداری،جلسه شورای اقامه نمازفرمانداری شهرستان اراک باحضورمعاونین فرماندار،بخشداران،اعضاء شورای اقامه نمازفرمانداری صبح امروزدرسالن جلسات فرمانداری برگزارودرخصوص هرچه باشکوهترنمازجماعت ظهروعصربویژه درماه مبارک رمضان درنمازخانه فرمانداری،قرائت قرآن دربین صلاتین،تشویق دست اندرکاران وخادمین نماز،برگزاری مسابقه کتابخوانی باموضوع نماز،برگزاری مراسم جشن تکلیف فرزندان کارکنان بحث وتبادل نظروتصمیماتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،فولادوندمدیرکل آموزش وپرورش استان مرکزی صبح امروزبادکتربختیاری فرمانداردرمحل فرمانداری دیدارودرخصوص مسائل ومشکلات آموزش وپروش درحوزه شهرستان اراک بحث وتبادل نظرنمودن وبمنظورهماهنگی هرچه بیشترنواحی2و1آموزش وپرورش بافرمانداری درجهت حل مشکلات آموزشی شهرستان تصمیاتی اتخاذگردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،بمناسبت ولادت باسعادت امام حسن مجتبی(ع)مراسم کلنگ زنی بوستان روستایی روستای معصومیه باحضور دکتربختیاری فرماندار،امام جععه کارچان،بخشدارمعصومیه،مسئولین محلی،خانواده های معظم شهدا،اهالی روستادرزمینی به مساحت2260مترمربع صبح امروزبرگزارشد.

این بوستان بمناست میلادکریم اهل بیت بنام بوستان امام حسن مجتبی(ع) نامگذاری شدلازم بذکراست اعتباراولیه برای فازاول بالغ بریک میلییاردریال میباشدوجمعیت بهربردارازاین بوستان3000نفروزمینه اشتغال20نفررافراهم خواهدکرد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه درخصوص برنامه ریزی وهماهنگی سرویس مدارس به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضور سایر اعضاء ساعت 9صبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروپیرامون مسائل مشکلات ونقاط ضعف وقوت سرویس مدارس شهرستان درسال تحصلیی93،94بحث وتبادل نظروتصمیماتی درجهت ارائه خدمات بهتردرسال تحصلیی جدید اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتربختیاری فرمانداربه همراه معاونین فرمانداربارقیه یادگاری رئيس سازمان مديريت وبرنامه ريزي استان مرکزي امروزدرمحل کارایشان درساختمان جدیدمدیریت وبرنامه ریزی جدیداستان دیداروانتصاب ایشان رابعنوان رئیس سازمان مدیریت وبرنامه ریزی تبریک گفتند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،نشست صمیمی دکتربختیاری فرمانداربامسئولین ونمایندگان سازمانهای مردم نهادشهرستان واستان صبح امروزدرمحل خانه سازمانهای مردم نهاداستان برگزارونمایندگان این سازمانهامسائل،مشکلات ومحدودیت های کاری خودرامطرح ودرخواست همکاری سازمانهاودستگاههای دولتی مرتبط باحوزه فعالیت سمن ها شدندتا این نهادهابتواننددرچهارچوب شرح وظایف وحوزه فعالیت خودشان درجهت حل مشکلات آنهارایاری نمایند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری.جلسه هماهنگی تعزیرات حکومتی شهرستان صبح امروز به ریاست دکتر بختیاری فرماندارشهرستان وسایراعضای به منظور بررسی و ارائه خدمات توسط دستگاههای ذیربط برای ماه مبارک رمضان صبح امروز در محل فرمانداری برگزار گردید

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی شهری شهرستان اراک باحضورفراهانی معاون سیاسی واجتماعی،قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری،مسئول حراست فرمانداری،کارشناس دفتر امور شهری استانداری دبیر کمیته انطباق شهرستان روز سه شنبه 94/4/9در محل فرمانداری برگزارومصوبات شورای اسلامی شهرهای اراک،کارچان موردبررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،دکتر حسین بختیاری فرماندارشهرستان اراك،طبق برنامه هفتگی روزهای دوشنبه صبح امروز،چهره به چهره با مردم شهرستان ملاقات نمودند.دراین دیدار11نفرازشهروندان مشکلات خودرادرزمینه های گوناگون مطرح نمودند.که پس ازبررسی مواردومشکلات،راهکارهای قانونی ارائه وجهت رسیدگیتی واقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شدند

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه کمیته ساماندهی کشتارگاه دام شهرستان اراک باحضورنماینده فرمانداری،رئیس دامپزشکی شهرستان اراک ونمایندگان ادارات مرکزبهداشت، جهاد کشاورزی صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارگردیددراین جلسه رئیس دامپزشکی شهرستان گزارش عملکرددامپزشکی رادرخصوص  فعالیت های پیشگیرانه این اداره درزمینه بیماری دام و طیورارائه نمود،در ادامه جلسه نماینده شهرداری گزارشی ازاقدامات انجام شده مصوبات جلسه قبل را برای حاضرین تشریح نمود.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،اولین جلسه شورای مشورتی فرمانداردرامور ایثارگران شهرستان اراک باحضوردکتربختیاری فرماندار،فراهانی معاون سیاسیی،انصاریفررئیس بنیادشهیدوامورایثارگران شهرستان،اعضاءجدیدشورای مشورتی صبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروپیرامون آئین نامه جدیدشورای مشورتی ووظایف این شورادرسطح شهرستانها بحث وتبادل نظر شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه کمیته برنامه ریزی شهرستان اراک به ریاست دکتربختیاری فرمانداروباحضورجمعی ازمسئولین دستگاهای اجرایی استان ومدیران شهرستان صبح امروزدرفرمانداری برگزارشد.

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196