آخرین اخبار و رویدادهای فرمانداری اراک ( مشاهده آرشیو اخبار )

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه فرهنگ عمومی شهرستان اراک به ریاست دکتر یختیاری فرمانداروباحضور سایرمسئولین ونمایندگان دستگاههای فرهنگی شهرستان ساعت 8/30 صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط  عمومی فرمانداری جلسه کمیسیون دانشجویی شهرستان به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورسایر اعضاءصبح امروز درمحل فرمانداری برگزار ودستگاههای ذیربط درخصوص بررسی موضوع آسیب های اجتماعی در محیط های آموزشی وخوابگاههای دانشجویی بحث وتبادل نمودند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه هماهنگی تشکیل شرکت تعاونی وتوسعه شهرستان اراک ساعت 10:30 صبح روز دوشنبه به ریاست قربانی معاون برنامه ریزی واموررعمرانی فرمانداری وباحضورجمعی از مسئولین مربوطه در محل فرمانداری برگزار گردید.

این جلسه که به منظور هماهنگی جهت تشکیل شرکت تعاونی عمران و توسعه شهرستان و دستیابی به اهداف اصل 44 قانون اساسی برگزار گردید حاضرین به بحث و تبادل نظر پرداختند در ادامه جلسه مقرر گردید که گروه کارشناس شهرستان،جهت تعیین هیت موسس برای تشکیل شرکت تعاونی و توسعه شهرستان تشکیل گردد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، دکتر حسین بختیاری فرماندار شهرستان اراك، صبح امروز طبق برنامه هفتگی ، چهره به چهره با مردم شهرستان ملاقات نمودند. در این دیدار 17 نفر از شهروندان مشکلات خود را در زمینه های گوناگون مطرح نمودند .که پس از بررسی موارد و مشکلات ،راهکارهای قانونی ارائه و جهت رسیدگی و اقدام لازم به مراجع ذیربط ارجاع شدند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه کار گروه کاهش آلودگی هوابه ریاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضور سایراعضا صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

دراین جلسه پس از بحث وتبادل نظر درخصوص موارد ایجاد کننده آلودگی توسط کورهای آجرپزی در شهرستان رامورد بحث وبرسی قرار دادند که مقرر گردید ازواگذاری سوخت مازوت به واحد های آجر پزی شهرستان جلوگیری و کلیه واحدها از گاز طبیعی استفاده نمایند.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اولین جلسه شورای حفاظت از منابع آب شهرستان اراک به ریاست دکتر بختیاری فرمانداروباحضور سایراعضاودستگاههای اجرایی ذیربط صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک ، جلسه کار گروه سلامت و امنيت غذائی شهرستان اراک روز شنبه 93/12/9  به رياست فراهانی معاون سیاسی اجتماعی فرماندار و باحضور ساير اعضای جلسه در محل فرمانداری اراک برگزار گرديد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه تنظیم بازار شهرستان اراک به ریاست قربانی معاون امور عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری وباحضور سایر اعضاء درارتباط باکنترل ونظارت برقیمت ها بویژه مرغ ،میوه وتربار صبح امروز درمحل فرمانداری برگزار شد.

جلسه هماهنگی برگزاری مسابقه فوتبال استقلال تهران باآلومینیوم اراک به ریاست فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وباحضورمسئولین نیروی انتظامی شهرستان وسایر دستگاهای ذیرط صبح امروز درمحل فرمانداری برگزاروتمهیدات لازم جهت رفاه حال شهروندان وعلاقمندان ورزشی جهت حضور در ورزشیگاه حضرت امام خمینی(ره) اراک اتخاذ گردید

مسابقه دوستانه فوتبال استقلال تهران باآلومینیویم اراک ساعت 15روزپنج شنبه93/12/7درمجموع ورزشی حضرت امام خمینی(ره) اراک برگزار خواهدشد.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته انطباق مصوبات شوراهای اسلامی روستایی شهرستان اراک باحضور معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری ،بخشدارمرکزی،کارشناس دفتر امورروستایی استانداری صبح امروزدرمحل فرمانداری برگزارو38پرونده ارسالی مصوبات شوراها اسلامی بخش مرکزی موردبررسی قرارگرفت که تعداد23آنهامورد تائیدقرارگرفت.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری،جلسه ستادتسهیلات نوروزی شهرستان اراک به ر یاست قربانی معاون برنامه ریزی وامور عمرانی فرمانداری وباحضورسایر اعضاء ساعت 13روزچهارشنبه 93/12/6درمحل فرمانداری برگزاروپس از بحث وتبادل نظرتمهیدات لازم جهت آمادگی دستگاههای اجرایی وسازمانهای خدمات رسان شهرستان جهت رفاه حال شهروندان ومسافرین نوروزی اتخاذ گردید.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری، جلسه کمیته سوخت وحمل ونقلشهرستان اراک به ریاست قربانی معاون امور عمرانی وبرنامه ریزی فرمانداری وباحضور سایر اعضا روز چهارشنبه 93/12/6درمحل فرمانداری برگزار وپس ازبحث وتبادل نظر مقررشد...

بمناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت مظهرعفت وتقوا،قهرمان کربلاحضرت زینب کبری (س)وروز پرستار،دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک به همراه معاون سیاسی فرمانداری،قائم مقام ومعاون بهداشت درمان کمیته امدام امام خمینی (ره)استان وهیئت همراه روزچهارشنبه 93/6/12با حضور در بیمارستان حضرت آیت الله طالقانی اراک ضمن تبریک روزپرستاراززحمات پرستاران این بیمارستان تجلیل نمودند،دراین بازدیدرئیس بیمارستان گزارشی از روند ارائه خدمات به مراجعین وبیماران بستری این مرکزارائه نمود،فرمانداروهیئت همراه از نزدیک ازپروزه ساختمانی درحال احداث این مرکز درمانی بازدیدکردند.

بیمارستان آیت الله طالقانی اراک مرکز درمانی تخصصی زنان وزایمان است.

به گزارش روابط عمومی فرمانداری جلسه ای باحضوردکتربختیاری فرماندار،دکتریعقوبی معاون آموزشی بیمارستان،یوسفی مدیرکل منابع طبیعی استان،شورای اسلامی اراک،شهردارمنطقه3اراک بمنظورساماندهی ورودی سایت بیمارستان امیرالومنین(ع)ازمیدان بسیج درخصوص تملک زمینهای شخصی،جمع آوری مشاغل مزاحم (سنگ فروشی ها)وایجادفضای درمحوطه بیمارستان روزچهارشنبه93/12/6درمحل این مرکز برگزاروپس از بحث وتبادل نظرحاضرین آمادگی خودراجهت اجرای برنامه هاوموضوعات مطرح شد اعلام نمودند ومقررشد جهت کشت وایجاد فضای سبزسایت باهمکاری منابع طبیعی، شورای اسلامی اراک وشهرداری منطقه درهفته درختکاری سالجاری اقدام نمایند.

فراهانی معاون سیاسی واجتماعی فرمانداری وهیئت همراه بمناسبت گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)وروز پرستار،روزچهارشنبه 93/612/6با حضور در بیمارستان قدس اراک ضمن تبریک روزپرستاربا اهداءگل اززحمات پرستاران این بیمارستان تجلیل نمودند.

بمناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت مظهرعفت وتقوا،قهرمان کربلاحضرت زینب کبری (س)وروز پرستار،دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک به همراه معاون سیاسی فرمانداری،قائم مقام ومعاون بهداشت درمان کمیته امدام امام خمینی (ره)استان وهیئت همراه روزچهارشنه با حضور در بیمارستان حضرت امیر المومنین(ع)اراک ضمن تبریک روزپرستاراززحمات پرستاران این بیمارستان تجلیل نمودند،دراین بازدیدرئیس بیمارستان گزارشی از روند ارائه خدمات به مراجعین وبیماران بستری این مرکز درمانی ارائه نمودند

بمناسبت گرامیداشت ولادت با سعادت مظهرعفت وتقوا،قهرمان کربلاحضرت زینب کبری (س)وروز پرستار،دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک به همراه معاون سیاسی فرمانداری،قائم مقام ومعاون بهداشت درمان کمیته امدام امام خمینی (ره)استان وهیئت همراه روزچهارشنبه93/12/6 باحضور در بیمارستان حضرت امام خمینِی(ره)اراک ضمن تبریک روزپرستاراززحمات پرستاران این بیمارستان بااهداءگل تجلیل نمودند،دراین بازدیدرئیس بیمارستان گزارشی از مسائل ومشکلات این مرکزراارائه وازروندخدمات به مراجعین وبیماران بستری مطالبی مطرح نمود.

دکتر بختیاری فرماندار شهرستان اراک به همراه معاون سیاسی فرمانداری،قائم مقام ومعاون بهداشت درمان کمیته امدام امام خمینی (ره)استان وهیئت همراه بمناسبت گرامیداشت ولادت باسعادت حضرت زینب کبری (س)وروز پرستار،روزچهارشنبه 93/612/6با حضور در بیمارستان امیرکبیراراک ضمن تبریک روزپرستاراززحمات پرستاران این بیمارستان تجلیل نمودند،دراین بازدیدرئیس بیمارستان گزارشی از روند ارائه خدمات دهی به مراجعین وبیماران بستری این مرکز درمانی ارائه نمود.

تصویر روز
فرمانداری اراك


دکتر حسین بختیاری
فرماندار شهرستان اراك

استان مرکزی

جاذبه ها

مشاهیر

رسانه ها

دستگاه ها

ارتباط با مدیر

خدمات

پیشنهادات

اخبار فرمانداری های استان مرکزی

اخبار دفاتر و ادارات زیر مجموعه استانداری مرکزی

اخبار بخشداری های استان مرکزی


                                                                                                                               
                                                       روابط عمومی فرمانداری
                                                            شهرستان اراک
                                                       تلفن: 32245028-086
                                               سامانه پیام کوتاه: 300024246196