1398/04/03 21:48
ﻫﻴﺎﺕ ﺗﻂﺒﻴﻖ ﻣﺼﻮﺑﺎﺕ ﻛﻼﻧﺸﻬﺮاﺭاﻙ ﻭﺷﻬﺮﻫﺎﻱ ﻛﺎﺭﭼﺎﻥ ﻭﺳﺎﺭﻭﻕ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﻛﺘﺮﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ﺑﺮﮔﺰاﺭﺷﺪ
ﺟﻠﺴﻪ

.  ✳ظهرامروز یکشنبه 98/4/2جلسه هیات تطبیق مصوبات کلانشهراراک وشهرهای کارچان وساروق به ریاست دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک وباحضور طاهری نماینده قوه قضاییه ، سعید صوفی نماینده استان مرکزی درشورای عالی استانهاوفتاح دبیر جلسه  برگزار و درباره مصوبات مطرح شده تبادل نظرو تصمیمات لازم اتخاذ گردید.
📚روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک
↩خبرفرمانداری وبخشداریها را درپایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک دریافت کنید 
🌐arak.ostan-mr.ir/
↩پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved