1398/04/28 01:17
ﻛﺎﺭﮔﺎﻩ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ ﻣﺪﻳﺮاﻥ ﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ﺑﺎ ﺣﻀﻮﺭ اﺳﺘﺎﺩ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ ﺑﺎ ﻣﻮﺿﻮﻉ ﺗﻮاﻧﻤﻨﺪ ﺳﺎﺯﻱ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﺷﺪ
ﻧﺸﺴﺖ ﺁﻣﻮﺯﺷﻲ

⚪به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک صبح امرروزپنجشنبه ۲۷ تیرماه ماه ۹۸ نخستین کارگاه توانمند سازی سازمانهای مردم نهاد باعنوان نقش مطالبه گری درسازمانهای مردم نهاد ویژه مدیران واعضای سازمانهای مردم نهادشهرستان اراک درمحل سالن جلسات فرمانداری برگزار گردید.
مباحث وظایف دولت،مطالبه گری،وظایف سازمانهای مردم نهاد،دلایل تشکیل سازمانهای مردم نهاد،شیوه های مطالبه گری،ارتباط مشارکت اجتماعی ومطالبه گری ازجمله عنوانهای مطرح شده دراین نسشت آموزشی بودند.
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved