1398/04/30 00:58
ﺷﻮﺭاﻱ ﺣﻞ اﺧﺘﻼﻑ ﺷﻮﺭاﻫﺎﻱ اﺳﻼﻣﻲ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺟﻠﺴﻪ

.به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک
صبح امروزشنبه۲۹ تیر ۱۳۹۸ جلسه شورای حل اختلاف شوراهای اسلامی شهرو روستا به ریاست دکتربختیاری فرماندارشهرستان اراک وباحضور اعضاء برگزار گردید وتعداد 5پرونده مطرح وتصمیمات لازم اتخاذ گردید.
شایان ذکراست مهندس شفیعی شهردارکلانشهر اراک ویوسفی بخشدارمرکزی اراک میهمانان این نشست بودند.
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved