1398/04/30 01:03
ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ و اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ازﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻫﺰاﻭﻩ و ﻣﺮﻗﺪ اﻣﺎﻡ ﺁﺯاﺩﮔﺎﻥ ﺳﻠﻂﺎﻥ اﺣﻤﺪ (ع) ﺩﻳﺪاﺭ ﻛﺮﺩﻧﺪ
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ

🔷معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار مركزي به همراه فرماندار و بخشدار مركزي اراك با حضور در روستاي هزاوه به زيارت امامزاده سلطان احمد (ع) (يكي از اجداد مقام مظم رهبري ) رفتr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved