1398/04/30 01:18
ﺑﺮﺭﺳﻲ ﻭﺿﻌﻴﺖ ﻃﺮﺡ ﻫﺎﺩﻱ ﺭﻭﺳﺘﺎﻱ ﻧﻆﻢ ﺁﺑﺎﺩ
ﺟﻠﺴﻪ

جلسه بررسی  وضعیت طرح هادی روستای نظم آباد به ریاست یوسفی وبا حضور رئیس بنیاد مسکن شهرستان ودهیار واعضای شورای اسلامی روستای  مذکور در محل دفتر بخشدار مرکزی اراک برگزار شد ودر  این خصوص تصمیمات مقتضی اتخاذ گردید.r

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved