1398/05/20 02:27
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮاﻥ اﺯ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ
ﺩﻳﺪاﺭ و ﮔﻔﺘﮕﻮ و ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺑﺎ ﻣﺴﻴﻮﻟﻴﻦ ﻭاﺣﺪﻫﺎﻱ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ

🔴حضور دکتر بختیاری فرماندار اراک و معاونين ايشان در اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک و گپ و گفت با همكاران اين اداره

🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved