1398/05/20 02:39
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ ﺩﻛﺘﺮ ﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ و ﻣﻌﺎﻭﻧﺎﻥ ﺑﻤﻨﺎﺳﺒﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺟﻮاﻥ اﺯ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ
ﻋﻤﻠﻜﺮﺩ اﺩاﺭﻩ ﻭﺭﺯﺵ و ﺟﻮاﻧﺎﻥ اﺭاﻙ ﺭﻭﺑﻪ ﺭﺷﺪ و ﻗﺎﺑﻞ ﺗﺤﺴﻴﻦ اﺳﺖ

🔴بازدید فرماندار از اداره ورزش و جوانان شهرستان اراک

دکتر بختیاری :
☑️عملکرد اداره ورزش و جوانان اراک قابل تحسین و کاملا رو به رشد بوده است
                                                    
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

.

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved