1398/05/21 02:24
بمناسبت روز خبرنگار دكتربختياري فرماندار شهرستان اراك بهمراه زارعي معاون سياسي اجتماعي  در دفتر روزنانه وقايع استان حضور و از زحمات مدير وكاركنان اين مجموعه تقدير گرديدr
ﺑﺎﺯﺩﻳﺪ و ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ

.

💠 بمناسبت روز خبرنگار دکتربختیاری فرماندار شهرستان اراک بهمراه زارعی معاون سیاسی اجتماعی  در دفتر روزنانه وقایع استان حضور و از زحمات مدیر وکارکنان این مجموعه تقدیر گردید

🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved