1398/05/21 03:04
ﺟﻠﺴﻪ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ. ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ اﺳﺘﺎﻥ ﻣﺮﻛﺰﻱ
ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﻲ ﺑﺮﮔﺰاﺭﻱ ﮔﺮاﻣﻴﺪاﺷﺖ ﻫﻔﺘﻪ ﺩﻓﺎﻉ ﻣﻘﺪﺱ ﺑﻪ ﺭﻳﺎﺳﺖ ﻣﻌﺎﻭﻥ ﺳﻴﺎﺳﻲ اﻣﻨﻴﺘﻲ اﺳﺘﺎﻧﺪاﺭ ﻭﺑﺎﺣﻀﻮﺭ ﺩﻛﺘﺮﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﻓﺮﻣﺎﻧﺪاﺭﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ

.🔷جلسه هماهنگي برگزاري مراسم گراميداشت هفته دفاع مقدس در استان مركزي به رياست معاون سياسي ، امنيتي و اجتماعي استاندار با حضوردکتر بختیاری فرماندار اراك ، مديران كل و مسئولين مربوطه برگزار شد.
                                             
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved