1398/05/21 04:01
ﺩﻭﻣﻴﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﻛﺎﺭﺷﻨﺎﺳﻲ ﻛﻤﻴﺘﻪ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ اﺭاﻙ ﺑﺮﮔﺰاﺭ ﮔﺮﺩﻳﺪ
ﺟﻤﻊ ﺑﻨﺪﻱ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻫﺎﻱ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺭﻳﺰﻱ ﺳﺎﻝ ﺟﺎﺭﻱ ﺩﺳﺘﮕﺎﻩ ﻫﺎﻱ اﺟﺮاﻳﻲ ﺷﻬﺮﺳﺘﺎﻥ

.

💢 به گزارش روابط عمومی فرمانداری شهرستان اراک

دومین جلسه گروه کارشناسی کمیته برنامه ریزی شهرستان با حضور نصیری معاون امورعمرانی فرمانداری اراک،مهندس توسلی دبیرکمیته برنامه ریزی شهرستان وسایرمسئولین دستگاههای اجرایی شهرستان به منظور جمع بندی پروژه های کمیته برنامه ریزی سالجاری در روز یکشنبه مورخ 98/5/20   ساعت 8صبح در محل فرمانداری اراک برگزار گردید.
                                                                
 🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved