1398/05/21 04:05
بمناسبت روز خبرنگار دكتربختياري فرماندار شهرستان اراك بهمراه زارعي معاون سياسي اجتماعي  در دفتر ﺭﻭﺯﻧﺎﻣﻪ ﻋﻂﺮﻳﺎﺱﺑﺎﺯﺩﻳﺪ و از زحمات مدير وكاركنان اين مجموعه تقدير گرديدr
ﺗﺒﺮﻳﻚ ﺭﻭﺯ ﺧﺒﺮﻧﮕﺎﺭ ﻭﻣﺬاﻛﺮﻩ ﻭﮔﻔﺘﮕﻮﻱ ﺻﻤﻴﻤﺎﻧﻪ ﺩﻛﺘﺮﺑﺨﺘﻴﺎﺭﻱ ﺑﺎ اﺻﺤﺎﺏ ﺭﺳﺎﻧﻪ

.

💠 بمناسبت روز خبرنگار دکتربختیاری فرماندار شهرستان اراک بهمراه زارعی معاون سیاسی اجتماعی  در دفتر روزنانه عطر یاس حضور و از زحمات مدیر وکارکنان این مجموعه تقدیر گردید
دراین دیدار پیرامون مشکلات کنونی جراید بحث وتبادل نظر گردید

🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved