1398/05/23 01:48
ﺩﻳﻮاﺭﻱ ﺑﻪ ﻭﺳﻌﺖ ﺁﺭﺯﻭﻫﺎ
ﺭﻭﺯ ﺗﺸﻜﻠﻬﺎ ﻭﺳﺎﺯﻣﺎﻧﻬﺎﻱ ﻣﺮﺩﻡ ﻧﻬﺎﺩ ﮔﺮاﻣﻲ ﺑﺎﺩ

r.

 دیواری به وسعت آرزوها

شکل‌گیری گروه‌های مردم نهاد که سازمان‌های غیردولتی و مستقل هستند با اهداف خاصی صورت می‌گیرد. حمایت از گونه‌های در حال انقراض جانوری، حمایت از محیط زیست، تلاش برای مدیریت مصرف آب، کاهش آلودگی هوا تنها بخشی از اهداف هزاران ان.جی.او یی است که در کشور به ثبت رسیده‌اند.

22 مردادماه روز تشکل ها ومشارکتهای اجتماعی گرامی باد .
                                            

🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved