1398/05/23 02:19
اﻧﺘﺼﺎﺏ ﺩﺭﺷﻬﺮﺩاﺭﻱ اﺭاﻙ
ﻃﻲ اﺣﻜﺎﻣﻲ اﺯ ﺳﻮﻱ ﺷﻬﺮﺩاﺭ ﻋﻠﻲ ﺣﻴﺪﺭﻱ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺎﺯﺭﺳﻲ ﻭﭘﺎﺳﺨﮕﻮﻳﻲ ﺑﻪ ﺷﻜﺎﻳﺎﺕ ﻭﻃﻬﻤﺎﺳﺒﻲ ﺑﻌﻨﻮاﻥ ﺩﺑﻴﺮ ﻛﻤﻴﺴﻴﻮﻥ ﻣﺎﺩﻩ 100 ﻣﻌﺮﻓﻲ ﺷﺪﻧﺪ

.

#انتصاب در شهرداری اراک

🔵عصر امروز ۲۲ مرداد ماه و در جلسه ستاد عالی درآمد، طی احکامی جداگانه از سوی مهندس شفیعی شهردار اراک، محمد حیدری به عنوان سرپرست اداره بازرسی و رسیدگی به شکایات مردمی و علی طهماسبی به عنوان سرپرست دبیرخانه کمیسیون ماده صد معرفی و منصوب شدند.

🔴اداره ارتباطات و امور بین الملل شهرداری اراک به نیابت از مجموعه شهرداری، ضمن تبریک این انتصاب شایسته به آقایان محمد حیدری و علی طهماسبی و آرزوی موفقیت روز افزون برای ایشان در انجام امور محوله و خدمت به شهروندان، از زحمات آقایان عالیخانی و آزاد در زمان تصدی دبیرخانه کمیسیون ماده صد و اداره بازرسی تقدیر و تشکر می نماید.
@shahrdari_arak

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved