1398/09/11 21:25
ﺁﻣﺎﺭ اﻭﻟﻴﻦ ﺭﻭﺯ ﺗﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺎﻧﺪﻳﺪاﻱ اﻧﺘﺨﺎﺑﺎﺕ ﻣﺠﻠﺲ ﺷﻮﺭاﻱ اﺳﻼﻣﻲ
ﺣﻮﺯﻩ اﻧﺘﺨﺎﺑﻴﻪ اﺭاﻙ ﺧﻨﺪاﺏ ﻭﻛﻤﻴﺠﺎﻥ 10 ﻧﻔﺮ ﺛﺒﺖ ﻧﺎﻡ ﻛﺮﺩﻧﺪ

به گزارش روابط عمومی فرمانداری اراک

دکتر بختیاری فرماندار اراک در خصوص تمهید تدابیری جهت جلوگیری از تخلفات انتخاباتی با تاکید براینکه فرآیند انتخابات به شکلی است که امکان تخلف وجود ندارد، افزود:
 انتخابات در کشور بواسطه هیات اجرایی متشکل از تمامی اقشار جامعه انجام می شود و وظیفه اصلی سلامت انتخابات برعهده این هیات است. در کنار هیات اجرایی، هیات نظارت و هیات بازرسی نیز بر روند کار نظارت و بازرسی دارند و علاوه بر آن هر کاندیدا حق دارد نماینده ای از خود پای صندوق بگذارد و تمام مراحل رای گیری را نظارت داشته باشد و نظارت عامه از سوی کاندیدا، هیات اجرایی، هیات بازرسی و نظارت بر روند کار حاکم است.
 
🌍پایگاه اطلاع رسانی شهرستان اراک
🆔@farmandariAr

r

©2015 Markazi Province (Ostan-mr.ir). All Rights Reserved